Fotomuntatge fet per barbacana taller d'arquitectura Fotomuntatge fet per barbacana taller d'arquitectura
Fotomuntatge fet per barbacana taller d'arquitectura Fotomuntatge fet per barbacana taller d'arquitectura

MACARNAU

Projecte de reforma interior d’habitatge entre mitgeres – Olot (2016)

L’encàrrec consisteix en la redistribució interior d’un pis construït a la dècada dels 70 i que fins al moment només s’ha actualitzat la cuina.
El projecte ha d’optimitzar les circulacions entre la zona de dia i de nit, eliminant un doble passadís; fer més accessible la terrassa posterior, ja que en l’estat previ s’hi arriba a través d’un o altre dormitori; i ubicar un espai rentador a la planta.

És per això que es realitzen les següents actuacions:

  • Eliminem el doble passadís transversal que parteix la planta en dues zones.
  • Construïm un moble multifuncional en el sentit longitudinal que configuri un espai de rebedor per una cara, rentador per l’altra i permeti un petit emmagatzematge a les testes.
  • Suprimim un dormitori per ubicar-hi una avantsala que serveixi com a despatx, accés als dos dormitoris i a la terrassa.
  • Separem aquest espai del vestíbul i del rentador mitjançant grans portes pivotants vidriades, que ens permetin unir o dividir els espais segons ens convingui.
  • Col·loquem un fals sostre més baix al vestíbul i rentador per integrar les instal·lacions de climatització i redirigir l’aire a les estances que ho requereixin.

Pel que fa a materials, es canvien els envans enguixats i pintats texturitzats per tancaments de fusta llisa, donant més calidesa al conjunt. S’alterna la fusta de color natural amb el lacat blanc.
Referent als paviments, es col·loca parquet a totes les estances seques i paviment ceràmic al rebedor, rentador i banys.
Lumínicament es busca la llum tènue i indirecta per crear ambients més íntims, recolzada per una il·luminació general de lluminàries al sostre.

Amb la intervenció s’aconsegueix reduir dràsticament l’espai destinat a les circulacions, es millora la connectivitat entre la zona de dia i la de nit, es fa la terrassa més accessible al no haver-hi d’accedir a través de cap dormitori i es dóna més calidesa al conjunt.