Vista general Vista general
Accés Accés
Zona força Zona força
Transició espais Transició espais
Zona funcional Zona funcional
Volums vestidors Volums vestidors
Detall materials Detall materials
Detall vestidors Detall vestidors
projecte desenvolupat per barbacana taller d'arquitectura projecte desenvolupat per barbacana taller d'arquitectura
projecte desenvolupat per barbacana taller d'arquitectura projecte desenvolupat per barbacana taller d'arquitectura
projecte desenvolupat per barbacana taller d'arquitectura projecte desenvolupat per barbacana taller d'arquitectura
projecte desenvolupat per barbacana taller d'arquitectura projecte desenvolupat per barbacana taller d'arquitectura
projecte desenvolupat per barbacana taller d'arquitectura projecte desenvolupat per barbacana taller d'arquitectura

LA CÒNICA

Reforma de local per a centre de readaptació esportiva – Olot (2019-20)

La Cònica és un centre de readaptació esportiva que està situat en un local a planta baixa d’una zona d’edificis plurifamiliars entre mitgeres a Olot (la Garrotxa). Aquest aspecte condiciona totalment la configuració de l’espai per diversos motius:

 • La planta baixa ocupa tota la superfície de la parcel·la, a diferència de les plantes superiors, que tenen la profunditat edificable limitada. Això significa que la meitat del sostre del local és terrassa de l’habitatge de la primera planta.
 • La geometria del local és de proporcions allargades, amb una primera zona molt estreta a l’entrada i una segona de més ampla al fons.
 • La poca amplada del carrer, amb edificis plurifamiliars de diverses plantes limita la possibilitat d’entrada de llum natural a l’interior.
 • Per poder multiplicar de treballs de readaptació possibles el client exigia mantenir la llargada màxima del local lliure d’equipaments fixos.

La proposta es desenvolupa per tal que pugui donar respostes múltiples a diferents requisits molt clars i bàsics:

 • Es decideix que la major part del pressupost disponible es destini a la compra del material esportiu. Per tant, la intervenció arquitectònica ha de tenir el mínim cost possible.
 • Per millorar el confort tèrmic del local es realitza un envà d’entramat autoportant amb aïllament a la mitgera que està en contacte amb l’exterior. Aprofitant que l’estructura dels pilars d’obra existent sobresurt del pla de façana s’utilitza aquest espai per la incorporació de gran part del mobiliari fix, com poden ser taules i espais d’emmagatzematge. Per la part posterior d’aquest envà és per on transcorren el màxim d’instal·lacions longitudinals possible.
 • Es tracten les parets i el sostre amb només dos colors de pintura directament sobre la base existent, deixant deixant la textura del material de suport vista.
 • Totes les instal·lacions que passen per la zona d’entrenament es deixen en superfície. D’aquesta manera s’aconsegueixen integrar les instal·lacions comunitàries existents.
 • Mínima incorporació de materials nous per donar uniformitat al conjunt. Per les parets s’utilitza un color de fons i només un color corporatiu, per elements de fusteria l’OSB i l’interior de les zones humides una rajola simple de 20×20 cm.
 • L’activitat diària del centre es reparteix en dos blocs principals: el treball funcional i la força. Els requeriments d’un i altre són diferents i això es materialitza en el paviment: la gespa és utilitzada al primer bloc, ocupant tota la llargada de l’espai i permet realitzar sèries de velocitat; mentre que al segon el paviment és de goma, capaç d’absorbir els impactes de les peses.
 • El volum dels vestidors es concentra a l’únic racó del local, deixant un gran espai diàfan a la resta per poder-hi entrenar i amb capacitat ajustada a l’afluència de l’activitat.
 • Es potencia l’entrada de llum amb la utilització de colors clars i s’allibera l’entrada d’elements que puguin ser un obstacle. Es col·loca un gran mirall sota el lluernari que ajuda a banyar de llum el fons del local.
 • S’utilitzen els colors corporatius a la zona d’entrada i al fons per dotar l’espai d’identitat pròpia, amb capacitat de ser reconegut per si sol. Les formes geomètriques s’apropien de les parets i sostres, donant lleugeresa i dinamisme a l’espai.

  Direcció i localització: Olot – La Garrotxa

  Arquitectes: barbacana taller d’arquitectura: Xevi Rodeja, Àlex Vilar

  Promotor: Privat

  Industrials: Construccions Sala – Les Preses, Fusteria i mobles Serra, Instal·lacions Lluís Cros, Olot Instal·lacions, Serralleria Les Tries, Vidres La Fageda, Retmiq, Subiràs Pintura i recobriments

  Fotografia: Marc Torra

  Ràtio intervenció: 383,83€/m²

  Projecte: 2019

  Obra: Desembre 2019 – Gener 2020