ESTENEM L’ARQUITECTURA

Proposta pel concurs del disseny de l’exposició dels 20ns Premis d’Arquitectura de les comarques de Girona

L’estenedor és un element molt simple, que es transforma cada dia, efímer, que mostra les intimitats de cada un de nosaltres. De la mateixa manera, amb uns suports i uns cables tensats, s’exposen els diferents projectes premiats, mostrant-los amb senzillesa i naturalitat.
La geometria permet l’agrupació o dispersió de les propostes en funció de l’espai disponible i els llençols de malla s’estenen entre les diferents cordes, permetent el pas per l’interior o la contemplació des de fora.
Hem utilitzat materials molt simples, econòmics i reciclables: estructura de fusta de pi, cables d’acer, malles de triple torsió d’acer galvanitzat i panells de cartró.
La malla anirà creant reflexes metàl·lics, deixant passar les vistes i creant espais diferents, alhora que serveix de suport dels panells.
Per mantenir els cables tensats es col·loca un contrapès als caps, que ajuden a mantenir el conjunt estable.
El conjunt és fàcilment plegable i desmuntable, per agilitzar el muntatge i desmuntatge, transport i posterior emmagatzematge.