Fotografia de Barbacana, taller d'arquitectura Fotografia de Barbacana, taller d'arquitectura
Fotografia de Barbacana, taller d'arquitectura Fotografia de Barbacana, taller d'arquitectura
Fotografia de Barbacana, taller d'arquitectura Fotografia de Barbacana, taller d'arquitectura
Plànol de Barbacana, taller d'arquitectura Plànol de Barbacana, taller d'arquitectura
Plànol de Barbacana, taller d'arquitectura Plànol de Barbacana, taller d'arquitectura

CUINA DE LLUM

Projecte d’ampliació de cuina d’habitatge entre mitgeres – Olot (2013)

L’encàrrec consisteix en desplaçar els tancaments actuals de la cuina existent fins al límit de l’edifici. D’aquesta manera s’incorpora el rentador a l’espai de la cuina i s’augmenta la superfície útil suficientment per poder-hi desenvolupar la vida diària.

La intervenció

És una actuació de gra molt petit però de conseqüències grans en el resultat final. En l’estat previ, la cuina era petita en comparació amb la resta d’espais de la casa i tenia poca relació amb el jardí, tot i ser l’únic espai que hi té accés. Amb la proposta es plantegen les obertures màximes, fent que el jardí sigui part de l’interior i que es difuminin els límits. Es canvia la finestra i la balconera actual per una gran corredissa de paviment a sostre i s’incorpora un vidre fix al lateral, per tenir vistes diagonals a tot l’espai exterior. Es revesteix la columna cilíndrica de la cantonada per integrar-la amb el conjunt final.

S’escull el color blanc per les parets per multiplicar l’espai i que la llum arribi en gran quantitat. També s’havia de combinar amb el mobiliari existent que s’ha mantingut tot.