axonomètrica concurs axonomètrica concurs
esquemes concurs esquemes concurs

676

Disseny i autoconstrucció d’un vestidor (2018)

ESPAI REDUÏT

L’espai preexistent és complex: de proporcions quadrades -1,84×1,98m-, dimensions reduïdes -3,65 m2– i proporcions altes -altura lliure de 3,18m-.

A més, és un espai de pas, amb dos accessos: un al centre d’un parament i l’altre a la cantonada del parament lateral.

Amb aquestes premisses tenim clar que la millor opció és dissenyar un moble a mida per treure el màxim profit de l’espai.

MATERIAL ÚNIC

Per simplificar al màxim la proposta s’opta per unificar criteris: un sol material -pi flandes-, mínima variabilitat en mides i seccions de les peces, i sense encaixos.

Amb això s’arriba un sistema de peces senzilles que unides entre sí configuren els dos mòduls del vestidor.

Les seccions escollides són: els principals de 45x35mm, el secundaris de 20x20mm i llistonets de 10x10mm per crear les lleixes.

AUTOCONSTRUCCIÓ I ESTALVI

El procés de construcció és laboriós, però al ser concebut per ser autoconstruït des de l’inici va suposar un gran estalvi material: la suma de tot no arriba als 200€.

676

És el número de llistonets de 32cm que conformen totes les lleixes, superant els 200 metres lineals, col·locats un a un, separats entre sí. Aquest element és el que li dona un caràcter especial al vestidor, deixant transpirar l’espai i tamisar la llum.