la rectoria d’Oix

Rehabilitació d’un edifici històric per adaptar-lo a usos públics

Oix, la Garrotxa

en procés