Per què escollir Barbacana per al teu projecte?

El fet de tirar endavant un projecte -ja sigui d’obra nova, reforma, o de més petita entitat- és una decisió que moltes vegades només es pren una vegada a la vida. Per tant, escollir l’equip de professionals més adient per dur a terme aquesta tasca és de vital importància.

Culturalment moltes vegades s’ha vist la figura de l’arquitecte com una element que només és necessari per obtenir els permisos, però és un plantejament totalment erroni.

Des de Barbacana creiem que el projecte arquitectònic és de gran importància, entenent aquest com el conjunt d’acompanyament, assessorament tècnic (estructural, energètic, instal·lacions, sostenibilitat, accessibilitat…), gestió espacial  i seguiment des del primer contacte fins al final de les obres. Volem que quedi clar que un projecte no és limita a un conjunt de papers necessaris per obtenir una llicencia, sinó un guió per seguir durant tot el procés per arribar a un resultat satisfactori. D’aquesta manera s’eviten incompatibilitats i sorpreses desagradables.

 

Què fa Barbacana en cada fase?

Primers contactes

En aquest punt s’obre una taula de diàleg entre promotors i arquitectes. Es posen en comú totes les il·lusions, inquietuds, necessitats i expectatives en el resultat final, i es contraposen amb factors més tangibles, com poden ser l’emplaçament, estat actual de l’edifici -en casos de rehabilitació-, normatives i pressupost disponible.

Cada client, cada emplaçament i cada encàrrec és únic. No hi ha una única solució per cada projecte.

Idees prèvies

Amb tota aquesta informació comencem a fer els primers encaixos tenint en compte totes les dades rebudes, ja sigui obtenint unes volumetries, distribucions, maquetes, fotomuntatges o imatges virtuals (renders). Cada una de les propostes és valorada conjuntament amb els promotors. Quan arribem a un punt de consens satisfactori per a totes les parts, passem a definir-lo amb més detall.

Desenvolupament del projecte

A partir de la proposta consensuada es defineix constructivament l’obra, dotant de materialitat les idees i configurant els espais.

Aquí és on l’estructura pren forma, els tancaments es converteixen en una sèrie de capes que treballen conjuntament, es decideixen els acabats i els diferents sistemes d’instal·lacions (elèctriques, fontaneria, sanejament, climatització, etc.).

A més a més dels diferents plànols i memòries, elaborem uns amidaments de la proposta, on es defineixen amb detall les composicions de cada element que intervé a l’obra i les seves quantitats. Amb aquest document podem anar a trucar la porta dels diferents industrials per tal que elaborin un pressupost detallat.

Abans d’entregar el document als clients, ens tornem a reunir amb ells per tal de confirmar que tots els diversos elements estan en ordre i que el projecte compleix les seves expectatives.

Realització de les obres

Des de Barbacana creiem que els clients s’han d’alliberar de moltes de les càrregues, dubtes i decisions que s’han de prendre en aquesta fase i per això fem visites d’obra constants. Volem evitar que el client se senti abandonat i sol i procurar que el projecte es desenvolupi correctament i sense incidents, per això fem aquest seguiment continu i constant. És molt important que el client tingui la confiança màxima en l’equip d’arquitectes.

Volem que sigui un procés igual de satisfactori tant pel client com per nosaltres.

 

El valor de la feina ben feta

Per a nosaltres, el conjunt d’obres que anem realitzant es converteixen en la nostra carta de presentació: un bon resultat i uns clients satisfets és el resultat que volem obtenir de cada projecte. Per aquest motiu ens impliquem al màxim en cada situació, exprimint els nostres coneixements per tal d’aconseguir la millor solució possible.

Estem a la teva disposició