POLIÒMINO

Concurs de propostes per a la rehabilitació de la “Llar Casa Bloc” – Barcelona (2017)

La Casa Bloc és un edifici amb una estructura funcional molt ordenada. Es col·loca el nucli general d’accés vertical en un costat, deixant el volum net de la part residencial; i s’organitzen els diferents habitatges en línia dins una estructura regular, en forma de dúplexs -la planta inferior amb passadís exterior, zona de dia i terrasses i la superior ocupada totalment per les estances de nit.

L’objecte del concurs comprèn l’espai de les plantes primera i segona de l’edifici. Actualment estan ocupades per dormitoris amb els serveis agrupats fora de les habitacions i connectades entre elles que, juntament amb la planta baixa, formen un conjunt de residència. Amb la intervenció s’ha de deslligar la planta baixa de la resta de plantes per tal de que aquestes dues puguin funcionar com a elements autònoms. És per això que s’eliminen les escales que connecten la planta baixa amb la primera i es replantegen les connexions entre el primer i segon pis, optimitzant l’espai disponible.

Per arribar a la proposta definitiva s’han anat superposant diferents capes i criteris:

  1. Respecte a l’estructura, façana i funcionament general de les plantes

Dins una estructura molt marcada i regular, amb crugies de 4m de llum; juntament amb la impossibilitat d’intervenir en façana pel valor i el grau de protecció que té; s’organitzen de forma diferent les dues plantes. El primer pis és en forma de pinta, amb accessos des del passadís de la cara nord. El segon a través d’un passadís central, obtenint estances a banda i banda.

  1. Sectorització de les circulacions

Es replanteja l’escala del centre de la planta, mantenint-ne la posició però recol·locant-la en l’espai. D’aquesta manera s’evita tenir una llargada excessiva de passadís en la segona planta. També es multipliquen les possibilitats de distribució i sectorització entre diferents entitats. A més a més, ajuda a garantir l’evacuació dels ocupants en cas d’incendi.

  1. Agrupació d’instal·lacions

Es concentren les estances amb més càrrega d’instal·lacions (banys i cuines) als espais centrals de cada planta. Així s’agrupen els diferents punts de muntants i baixants deixant la planta el màxim lliure possible, simplificant i economitzant la construcció del conjunt.

Les instal·lacions pengen de la crugia central en sentit horitzontal perquè no condicionin les possibilitats d’ampliació o segregació de cada unitat d’ús amb el pas del temps. Es poden arribar a crear múltiples distribucions amb reformes de poca entitat.

Així doncs, la nostra proposta es caracteritza per la creació de diferents peces que s’encaixen i es combinen entre elles per ocupar les plantes en funció de les necessitats. Seguint els principis de la filosofia Housing First, les diferents possibilitats parteixen de que les unitats siguin el màxim autònomes possibles. Per això obtenim des d’unitats mínimes unipersonals amb bany, cuina i espai personal, fins a habitatges familiars on hi poden arribar a viure fins a quatre persones. Tots els espais són practicables per tal que l’accessibilitat no sigui un condicionant de partida.

Com a element excepcional hem creat el sistema d’habitacions simples. Aquestes poden funcionar com a allotjament temporal (lligades a serveis comuns de bany i cuina compartits) o habitacions satèl·lit lligades a un habitatge familiar que requereix de més ocupació.

Aquesta varietat tipològica ofereix una gran flexibilitat de distribució final. Utilitzant unes o altres peces, transformant espais en serveis comunes (banys, cuines, despatxos, sales d’estar, etc.) es pot adaptar la proposta a les necessitats de qualsevol col·lectiu, entitat i moment.

Constructivament, el fet de tenir peces repetides permet la industrialització de diversos elements. És a dir, que els banys i cuines de cada estança es podrien fabricar en sèrie, reduint les solucions a pocs models finals i baixant els costos de construcció. La resta de materials que plantegem són prefabricats. Per exemple, murs de taulers de fusta tipus OSB en estances seques per donar durabilitat i calidesa als espais a un preu assequible, paviment continu de microciment per no condicionar els canvis al llarg del temps i obertures més eficients.