MACARNAU

Projecte de reforma interior d’habitatge entre mitgeres – Olot (2016)

L’encàrrec consisteix en la redistribució interior d’un pis construït a la dècada dels 70 i que fins al moment només s’ha actualitzat la cuina.
El projecte ha d’optimitzar les circulacions entre la zona de dia i de nit, eliminant un doble passadís; fer més accessible la terrassa posterior, ja que en l’estat previ s’hi arriba a través d’un o altre dormitori; i ubicar un espai rentador a la planta.

És per això que es realitzen les següents actuacions:

  • Eliminem el doble passadís transversal que parteix la planta en dues zones.
  • Construïm un moble multifuncional en el sentit longitudinal que configuri un espai de rebedor per una cara, rentador per l’altra i permeti un petit emmagatzematge a les testes.
  • Suprimim un dormitori per ubicar-hi una avantsala que serveixi com a despatx, accés als dos dormitoris i a la terrassa.
  • Separem aquest espai del vestíbul i del rentador mitjançant grans portes pivotants vidriades, que ens permetin unir o dividir els espais segons ens convingui.
  • Col·loquem un fals sostre més baix al vestíbul i rentador per integrar les instal·lacions de climatització i redirigir l’aire a les estances que ho requereixin.

Pel que fa a materials, es canvien els envans enguixats i pintats texturitzats per tancaments de fusta llisa, donant més calidesa al conjunt. S’alterna la fusta de color natural amb el lacat blanc.
Referent als paviments, es col·loca parquet a totes les estances seques i paviment ceràmic al rebedor, rentador i banys.
Lumínicament es busca la llum tènue i indirecta per crear ambients més íntims, recolzada per una il·luminació general de lluminàries al sostre.

Amb la intervenció s’aconsegueix reduir dràsticament l’espai destinat a les circulacions, es millora la connectivitat entre la zona de dia i la de nit, es fa la terrassa més accessible al no haver-hi d’accedir a través de cap dormitori i es dóna més calidesa al conjunt.