axonomètrica concurs axonomètrica concurs
esquemes concurs esquemes concurs

EPIDERMIS URBANA

 

Concurs d’intervenció sobre parets mitgeres – Barcelona (2018)

Al llarg de les últimes dècades s’han aplicat, de manera sistemàtica, sistemes d’esponjament del teixit urbà que consisteixen en l’enderroc estratègic d’edificis. Per altra banda, cada una d’aquestes actuacions deixa un grapat de cicatrius en forma de mitgeres descobertes que desdibuixen les illes i, en la majoria dels casos, només s’hi realitzen tractaments d’impermeabilització i/o incorporacions d’aïllaments tèrmics.

EPIDERMIS URBANA pretén curar aquesta ferida entre el carrer Carabassa i el carrer de la Rosa fent molt més que una crosta basada en un trasdossat exterior. La nova façana agafa una nova magnitud i s’apropia de l’espai públic, embolcallant-lo, intentant recuperar l’aire que ocupava l’anterior edifici però sense afogar-lo, només definint-lo.
És per això que es crea una gran estructura autoportant, amb un conjunt de capes diferenciades que ocupen vàries posicions i tenen diferents finalitats. La primera, la més exterior, és una gran pantalla verda de fulla caduca, un tamís de llums i visuals que alhora refresca l’espai a l’estiu i aporta oxigen a la ciutat. La segona és una gran cambra d’aire que ocupa tot l’espai públic. La tercera, més interior, s’apropia del gruix preexistent del mur i, gràcies al conjunt de miralls de la seva superfície, s’ocupa de crear un gran pou de llum que il·lumina l’espai en els curts dies d’hivern. Alhora, es realitzen obertures a la mitgera, millorant exponencialment les condicions d’habitabilitat i salubritat dels diferents habitatges. Si els veïns ho desitgen, tenen la possibilitat d’incorporar aïllament tèrmic per l’exterior amb un sistema SATE, que els ajudarà a millorar el comportament tèrmic de l’edifici. El sostre d’aquesta segona pell s’aprofita per col·locar plaques solars fotovoltaiques, capaces de subministrar la suficient energia per il·luminar l’espai públic de manera sostenible.
Al no tenir elements fixos en tot l’espai públic s’allibera tota la superfície per poder realitzar-hi diferents activitats de múltiple temàtica en funció de les necessitats dels veïns.

Podeu veure les bases i els resultats aquí.

Podeu veure altres concursos en espais públics aquí.